Thứ Ba, Tháng Tư 19, 2022
Google search engine
HomeUncategorizedKhởi sắc nông thôn mới nâng cao ở xã Trực Thanh

Khởi sắc nông thôn mới nâng cao ở xã Trực Thanh

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng bộ, chính quyền xã Trực Thanh tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn.

Mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập khá ở xã Trực Thanh.

Mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập khá ở xã Trực Thanh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐU, ngày 18-12-2020 về xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, xã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM, ban phát triển thôn xóm; phân công các thành viên ban chỉ đạo bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, xã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM nâng cao; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, trưởng thôn xóm, các đoàn thể, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng của các chức sắc tôn giáo, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân tích cực tham gia. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tích cực tuyên truyền, triển khai các nội dung của chương trình xây dựng NTM nâng cao; tập trung rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo các nhóm tiêu chí; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, thôn xóm NTM kiểu mẫu. Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, xã đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực của cộng đồng dân cư. Kết quả, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 5,8 tỷ đồng xây dựng NTM.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, xã Trực Thanh đã đạt được những kết quả nổi bật. UBND xã đã xây dựng đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025, trong đó xác định ngành hàng, sản phẩm chủ lực là lúa chất lượng cao và lúa đặc sản. 5 năm qua, xã đã xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn diện tích 51,78ha, áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, sản lượng lúa đạt 3.945 tấn, trong đó 500 tấn được liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng gia trại, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 30ha, giá trị thu nhập bình quân đạt 100-120 triệu đồng/ha, trong đó có một mô hình chuyển đổi linh hoạt nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa, diện tích 2ha, mở ra hướng đi mới cho nông dân, đồng thời giải quyết vấn đề việc làm, bỏ ruộng hoang đang diễn ra hiện nay. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được duy trì, phát triển. Trên địa bàn xã hiện có 4 doanh nghiệp, 3 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho 200-300 lao động. Các chương trình phát triển kinh tế, đào tạo nghề đã góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tạo thêm nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao. Năm 2021, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,81%; thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; có 15/15 thôn, xóm đạt danh hiệu văn hóa, trong đó 80% số thôn, xóm đạt 5 năm liên tục trở lên. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo 100% thôn, xóm trên địa bàn tiếp tục triển khai bổ sung xây dựng hương ước, quy ước đã được UBND huyện phê duyệt năm 2020. Đến nay, việc thực hiện hương ước, quy ước đã đi vào nền nếp. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, các hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục, phát huy. Đặc biệt, đối với tiêu chí về cảnh quan môi trường, xã đã thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp với định kỳ 2 lần/tháng tổ chức tổng vệ sinh môi trường kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, hoa ở lề đường; hàng tuần các thôn, xóm huy động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình vườn tược. Đến nay, trên địa bàn xã có 15 tuyến đường có dải cây xanh, 15 tuyến đường có điện chiếu sáng, 15 tuyến đường được trồng hoa ở lề đường. Tất cả 15 xóm đều triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn đạt 100%. Qua rà soát, tổ chức tự đánh giá, xã đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM nâng cao theo quy định. Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đang là nền tảng vững chắc để Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Xác định chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu không có điểm dừng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, thời gian tới xã Trực Thanh tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, nhất là các tiêu chí về sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; không còn hộ nghèo (không thuộc bảo trợ xã hội); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình hợp vệ sinh môi trường đạt 100%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 100%. Xã xây dựng, thực hiện và đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Theo baonamdinh

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments